Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

Nuuskamuikkunen
Nasz dom będzie najpiękniejszym domem na całym świecie. Będzie w nim ekspres do kawy, wielki balkon, wanna i parapety całe obłożone miękkimi poduszkami. Na półkach będą stały nasze ulubione płyty i filmy, a w pudełkach bilety po przebytych koncertach we dwoje. W kuchni będziemy smażyć naleśniki i pić wino. W sypialni, na samym środku, będzie ogromne łóżko, na którym będziemy rozmawiać całe noce i tulić się do siebie. Cały ten dom będzie przepełniony po brzegi miłością, czułością i szczęściem. 
— z serii: skryte marzenia o przyszłości
Reposted fromkarlwho karlwho viaJagodowa7 Jagodowa7

January 27 2015

Nuuskamuikkunen
Nuuskamuikkunen
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viaschrodingersdog schrodingersdog
Nuuskamuikkunen
9083 5037 500
Reposted fromJonae Jonae viakortufka kortufka

January 13 2015

2867 1f16
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakredkowa kredkowa
Nuuskamuikkunen
0781 39f0 500
Reposted fromyouuung youuung viaJagodowa7 Jagodowa7
Nuuskamuikkunen
6992 3d8f
Reposted fromintotheblack intotheblack
8298 fe59
Reposted fromsunlight sunlight viawell well
Nuuskamuikkunen
B: Co tu robisz? Nie mam siły na powtórkę tej histerii. Powinieneś wyjść.
C: Nie przyszedłem przepraszać za dzisiejszy wieczór.
B: A za co?
C: Za wszystko inne, że poniosło mnie gdy Luis ci się oświadczył, że nie czekałem dłużej w Empire State Building , że traktowałem cię jak własność. Przepraszam... że nie wyznałem ci miłości gdy wiedziałem, że cię kocham, ale przede wszystkim za to, że poddałem się kiedy to ty o nas walczyłaś...
— xoxo
Reposted fromresort resort viaJagodowa7 Jagodowa7

November 14 2014

Nuuskamuikkunen
4985 aebc 500
Reposted fromsomethingwentwrong somethingwentwrong
Nuuskamuikkunen
1251 772f
Reposted fromdelnoch delnoch
0639 87ad 500
Reposted fromhearthburn hearthburn viaclearthoughts clearthoughts
Nuuskamuikkunen
7883 2451 500
Reposted fromshieep shieep viawell well
Nuuskamuikkunen
6957 8138
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viawell well
Nuuskamuikkunen
2464 5052
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawell well
Nuuskamuikkunen
7177 fea4 500
Reposted frommicrowalrus microwalrus viawell well
Nuuskamuikkunen
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viawell well
Nuuskamuikkunen
7442 15ac 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawell well
Nuuskamuikkunen
2542 b680
Reposted fromCsengee Csengee viawell well
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...